Kukkakeskuskaupin kukkakauppa somero

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Kukkadomino Oy:n yhteydenotto lomakkeen tietosuojaseloste.
Lähettämällä yhteydenotto lomakkeen Kukkadominolle, hyväksyy henkilö tämän tietosuojaselosteen.


Rekisterin pitäjä
Kukkadomino Oy
Y-tunnus: 3202482-4
Inkereentie 454, 24280 Salo


Yhteyshenkilö
Kukkadomino Oy
Joensuuntie 25, 31400 Somero
myynti@kukkakeskuskauppi.com


Rekisterin nimi
Kukkadomino Oy:n Yhteydenotto lomakkeen rekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia lomakkeen kautta yhteyttä ottaneiden henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Kukkadominon asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon.

Tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi)
  • Lisätiedot (esim. viesti tai palaute)
  • Muut tunniste- ja seurantatiedot (mm. julkinen IP-osoite)
  • Evästetiedot

Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kukkadomino Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille
lukuun ottamatta viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen
Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen tieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä korjauspyyntö rekisterin ylläpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin tarpeisiin.

Tietosuojaseloste

Seuraa somessa

© 2023 Kukkadomino Oy